fbpx

Sinners cirkel – städningsprocessens beståndsdelar

sinners cirkel

I vår strävan efter att upprätthålla en hög hygienstandard, vare sig det gäller sjukvårdsinrättningar, livsmedelsindustrin eller våra egna hem, spelar kunskapen om rengöringsprocessen en kritisk roll. En central del i denna kunskap är förståelsen av ”Sinners cirkel”. Denna modell, utformad för att illustrera de olika faktorerna som påverkar effektiviteten i rengörignsprocessen, är en grundpelare inom hygienhantering och städning.

Vad är Sinners cirkel?

Sinners cirkel, uppkallad efter den tyska forskaren Herbert Sinner, beskriver de fyra grundläggande faktorer som påverkar effektiviteten i rengörings- och desinfektionsprocessen: tid, temperatur, kemikalier och mekanisk åtgärd. Dessa faktorer är beroende av varandra, vilket innebär att en förändring i en faktor kan kompensera eller kräva justeringar i de andra för att uppnå önskat resultat i rengöringsprocessen.

Tid

Tid är av förklarliga skäl en kritisk faktor i rengöringsprocessen. Effektiviteten av ett rengöringsmedel ökar med längre exponeringstid mot de ytor eller instrument som ska rengöras. Det är dock viktigt att balansera tiden effektivt, då för lång exponeringstid kan leda till materialskador eller onödig resursanvändning.

Vidare påverkar tiden hur mycket smuts man hinner ta bort, och den nogrannhet med vilket man städar. Om man t.ex. ska städa under och över samtliga ytor, flytta på föremål som är i vägen (t.ex. böcker i en bokhylla) kan tiden för en städning öka avsevärt.

Temperatur

Högre temperaturer accelererar kemiska reaktioner och kan förbättra rengöringsmedlens effektivitet. Detta gäller dock inom specifika gränser, eftersom för höga temperaturer kan skada vissa ytor eller minska effektiviteten hos vissa rengöringsmedel.

Kemikalier

Val av kemikalier är avgörande – i städningssammanhang talar vi självfallet om rengöringsmedel. Det finns ett brett spektrum av rengöringsmedel tillgängliga, var och en med sina egna fördelar och begränsningar. Det är viktigt att välja ett medel som är effektivt mot de specifika mikroorganismerna man önskar eliminera, samtidigt som det är säkert för användaren och ytan som behandlas.

I ett tidigare blogginlägg har vi skrivit om olika pH-värden och vikten av att välja rätt pH-värde beroende på materialet som ska rengöras och syftet (t.ex. ta bort fett, avkalka).

Mekaniska åtgärder

Mekanisk åtgärd, som skrubbing, hjälper till att fysiskt avlägsna smuts, mikroorganismer och organiskt material från ytor. Denna faktor är särskilt viktig när det gäller att rengöra grovt förorenade ytor eller där biofilmer kan ha bildats.

Slutord

Sinners cirkel illustrerar att en minskning i en av dess faktorer måste balanseras med en ökning i en eller flera av de andra för att behålla en effektiv rengöringsprocess. Om man vill använda en mindre mängd kemikalier exempelvis, behöver man kanske skrubba en längre stund.

Förståelsen av Sinners cirkel är avgörande för alla som arbetar med rengöring och städning. Genom att tillämpa denna kunskap kan vi säkerställa att våra städrutiner och processer är så effektiva som möjligt, vilket skyddar både vår hälsa och vår miljö. Det är en påminnelse om att ingen enskild faktor fungerar i isolering, utan det är samverkan mellan tid, temperatur, kemikalier och mekanisk åtgärd som utgör nyckeln till en framgångsrik rengöringsprocess.

Vill du veta mer om Luxuriefs rengöringsprocesser? Kontakta oss på info@luxurief.se.

Instagram
LinkedIn